Logistika

  • Naručivanje
  • Distribucija
  • Upravljanje skladištem
  • Upravljnje zalihama
  • Manipulacija sa robom

Na pravom mestu u pravo vreme uz najniže troškove

Otvoreni smo za saradnju sa Vama

Za više informacija kontaktirajte nas

Za više informacije o našim uslugama i proizvodima koje zastupamo možete nas kontaktirati na više načina